OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Starostwo Powiatowe w Głogowie przygotowuje się do zmian w szkolnictwie. Szkoła specjalna jest jedną z placówek, która objęta zostanie reformą.

Do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie przy ul. Sportowej uczęszczają dzieci niepełnosprawne, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.  Jest to placówka przyjazna i otwarta na ich potrzeby. Istnieją w niej szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła zawodowa.  W związku z reformą w placówce tej zapowiadają się zmiany od 1 września. Sześcioletnia szkoła podstawowa przekształcona zostanie w ośmioletnią podstawówkę.  Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy i zespół szkół zawodowych przekształcone zostaną natomiast w szkoły branżowe I stopnia.

– Gimnazjum w placówce będzie wygaszane – mówi Arletta Haniewicz- Czerwiec, Naczelnik Wydziału Edukacji, Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Zgodnie z reformą oświaty w 2019 roku ogólniaki i technika zostaną przekształcone.  Licea Ogólnokształcące trzyletnie w czteroletnia, a technika czteroletnie w szkoły pięcioletnie.  Istniejące  zawodówki przekształcone zostaną w szkoły branżowe I stopnia. Natomiast placówki policealne dla dorosłych  pozostaną bez zmian. W obu przypadkach, zawodówki i szkoły policealne dla dorosłych,  zmienią się jedynie przepisy prawne na podstawie których placówki będą funkcjonowały.

Zdjęcie: ANJA