OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dziesięć punktów na terenie miasta z defibrylatorami. Sprzęt zakupiony zostanie ze środków Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Gmina Miejska w Głogowie  zakupi automatyczne defibrylatory zewnętrzne oraz przeszkoli głogowian z zakresu ich użytkowania. Projekt ten realizowany będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.

Celem tego zadania jest między innymi zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom zagrożonym nagłym zatrzymaniem serca.   W dziesięciu punktach na terenie miasta  w gablotach umieszczone zostaną defibrylatory. Na zakup i  montaż przeznaczono 87.130 zł. Zakupione zostaną także słupki metalowe i oznakowania punktów lokalizacji aparatury. W ramach tych środków planuje się także przeszkolenie w zakresie obsługi defibrylatorów.  Jak zapewnia Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa, korzystanie z aparatu  nie jest skomplikowane. Ponieważ po uruchomieniu defibrylator sam instruuje jak należy  postępować, i co robić w danym momencie.

– To jest świetny projekt – mówi Rafael Rokaszewicz. – Duża  sieć aparatów na terenie naszego miasta pozwoli na szybszą reakcję w przypadku zagrożenia życia. Szybka reanimacja to duże szansa na  uratowanie życia.

Defibrylatory zamontowane są już w budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego.

Zdjęcie: ANJA