Gmina Miejska w Głogowie przygotowuje się do budowy mieszkań komunalnych i socjalnych. W jednym z budynków koszarowych  zamieszkają cywile.  

Przy ulicy Wojska Polskiego na terenach po byłej Jednostce Wojskowej stoją dwa budynki tzw. koszarowe. W jednym z nich Gmina Miejska w Głogowie zamierza wybudować mieszkania socjalne i komunalne. W tym roku planuje się wykonać dokumentację, na ten cel w budżecie zarezerwowano 200 tys. zł. 

– Budynku przy ulicy Wojska Polskiego nie będziemy wyburzać. Dokonamy zmian i przystosujemy  na mieszkania socjalne i komunalne – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa.

 W tym roku Gmina Miejska na zadania inwestycyjne  zarezerwowała w budżecie 55 mln zł.

Zdjęcia: ANJA

.