W Zespole Szkół Ekonomicznych po raz pierwszy wystartowała kampania pt. Transplantacja – Drugie życie, masz dar uzdrawiania. Uczniowie opowiedzieli się za pomocą innym.

Dzisiaj w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II podsumowano  akcję Drugie życie. W ramach  kampanii młodzież  z ekonomika zaangażowała się w różnego typu działania, mające popularyzować temat transplantacji. Przystąpili  między innymi  do konkursu plastycznego pod hasłem „Transplantacja – Drugie życie”. Przeprowadzona została także specjalna gra szkolna dla dwuosobowych drużyn pod hasłem „Transplantacja szansą na życie.”  W celu przybliżenia uczniom tego ważnego tematu zaproszono do szkoły Krzysztofa Machajka, który żyje dzięki przeszczepowi serca i dr Kamilę Kwaczyńską,  lekarz pogotowia. Goście podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat transplantacji.

– Akcja ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania narządów, jako metody ratującej życie i przywracającej zdrowie ciężko chorym ludziom – mówił Wojciech Janisio, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie.

Podczas finału pełnoletni uczniowie szkoły wypełniali oświadczenia woli, dające szansę na transplantację organów ratujących życie innym ludziom.
–  W akcji prowadzonej w naszej szkole chodziło bardziej  to, by o “tych sprawach” umieć rozmawiać z bliskimi – mówił Wojciech Janisio. – Nasz Patron  Evangelium Vita” pisał: „na heroizm naszej codzienności składają się małe lub wielkie gesty bezinteresowności, umacniające autentyczną kulturę życia. Pośród tych gestów na szczególne uznanie zasługuje oddawanie organów, zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei”.