Za środki unijne w Nielubi funkcjonował będzie Punkt Przedszkolny. Maluchy 3-5 letnie przez 8 godzin będą pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela.

Punkt Przedszkolny powstanie na przełomie lutego i marca w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nielubi. Prowadzić go będzie Fundacja  „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.  25 dzieci w wieku 3-5 lat  przez 8 godzin znajdzie się pod opieką wyspecjalizowanej kadry. Prowadzone będą zajęcia logopedyczne, j. angielskiego, rytmiki , gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.  Będą także organizowane wyjazdy na basen oraz wycieczki interaktywne.

– Celem projektu, w ramach którego powstanie w Nielubi Punkt Przedszkolny jest wyrównywanie szans edukacyjnych w obszarach wiejskich. W Gminie Żukowice nie było przedszkola dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat, nie były one objęte edukacją przedszkolną. Fundacja prowadzi już dwa punkty przedszkolne, jeden w Kromolinie , drugi w Brzegu Głogowskim – mówi Przemysław Maksymów, wiceprezes Zarządu Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.

Punkt Przedszkolny powstanie dzięki pozyskaniu przez Fundację i Gminę Żukowice ponad 416 tys. zł z Unii Europejskiej. Łączna wartość projektu na utworzenie tej formy wychowania dzieci to 500 tys. zł.  Gmina wniesie swój wkład poprzez zapewnienie lokalu na działanie przedszkola jak i jego utrzymanie przez cały czas działania projektu. W miesiącach letnich przeprowadzi remont pomieszczeń.  W ramach pozyskanych środków Punkt Przedszkolny zostanie doposażony  w materiały, pomoce dydaktyczne i edukacyjne. 

– Po zakończeniu projekt, Punkt Przedszkolny nadal będzie funkcjonował.  Finansowany będzie przez gminę, fundację i rodziców. Rodzice obecnie  też płacą czesne i za posiłki – mówi Przemysław Maksymów. 

Rodzice ponosić będą stałą opłatę w wysokości 210 zł miesięcznie, 100 zł czesne i 5,50 zł za dzień wyżywienia.  

 

Zdjęcia: Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”