Na Noworoczne Spotkanie przybyło około 200 seniorów. Zespoły Wrzos, Skidniowianie i Grochowiczanki umilali uroczystość. 

W spotkaniu zorganizowanym przez Gminę Kotla  uczestniczyło około 200 seniorów. Byli także radni, sołtysi oraz kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek.  Ze świątecznym repertuarem wystąpiły trzy zespoły folklorystyczne “Wrzos” , “Skidniowianie” i “Grochowiczanki” oraz uczniowie Gimnazjum Gminnego w Kotli. W czasie występów goście raczyli się wypiekami przygotowanymi przez Radę Sołecką sołectwa Kotla, radnych i sołtysów.

– Cieszę się, że mamy kolejną okazję do spotkania i możemy wspólnie porozmawiać i pobiesiadować – mówił do seniorów Łukasz Horbatowski, Wójt Gminy Kotla.

Współorganizatorami spotkania dla seniorów  była także Rada Sołecka sołectwa Kotla. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli oraz Gimnazjum Gminne w Kotli.