Ponad 4 mln zł przeznaczono na remont ulicy Niedziałkowskiego. Inwestycja prowadzona będzie przez trzy lata.

Remont ulicy Niedziałkowskiego wraz z miejscami postojowymi  rozpocznie się w tym roku. Zgodnie z opracowaną dokumentacja projektowo-kosztorysową łączny koszt wyniesie ponad 4 mln zł.  W ramach zadania  zostanie wykonany remont nawierzchni ulicy wraz z miejscami postojowymi, remont ulicy prostopadłej do ul. Niedziałkowskiego zlokalizowanej na działce nr 201 oraz remont kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego.

Gmina Miejska w Głogowie zadanie to realizować będzie w cyklu 3-letnim.  W br  w budżecie na tę inwestycję zarezerwowano mln zł, w przyszłym roku będzie to kwota 1,500 tys. zł natomiast w ostatnim roku remontu czyli 2019 na zmiany zaplanowano 1.650 tys. zł.

– Na zadania inwestycyjne w tym roku mamy około 55 mln zł  – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa.

Zdjęcie: ANJA