Ponad 350 gospodarstw domowych oraz świetlice wiejskie podłączone zostaną do sieci gazowej. Inwestycje w Gminie Jerzmanowa sfinansuje inwestor i UE.

Kilkuletnie rozmowy Wójta Gminy Jerzmanowa  z firmą EWE z Międzyrzecza przyniosły efekt. W tym roku  rozpocznie się proces związany z przygotowaniem dokumentacji i pozwoleń na gazyfikację gminy. Planuje się, iż w przyszłym roku inwestycja nabierze  rozmachu. Projekt zakłada wybudowanie ponad 23 km sieci gazowej do 350 gospodarstw domowych w 7 gminnych miejscowościach: Bądzów, Potoczek, Gaiki, Maniów, Łagoszów Mały, Modła i Kurowice. W późniejszym czasie możliwe będzie przyłączenie Kurowa Małego, Golowic i Zofiówki. Ogrzewanie gazowe zostanie doprowadzone także do świetlic wiejskich.  Liczba gospodarstw zainteresowanych podłączeniem gazu na cele grzewcze może jeszcze wzrosnąć, ponieważ w miejscowościach powstają nowe domki jednorodzinne. 

– Dyrektor firmy poinformował, że wniosek dotyczący gazyfikacji Gminy Jerzmanowa złożony do Ministerstwa Energetyki znalazł się na drugim miejscu listy wniosków z dofinansowaniem środkami unijnymi – mówi Lesław Golba, Wójt Gminy Jerzmanowa. –  Firma z Międzyrzecza przed laty zbudowała nitkę gazową w Jerzmanowej.  Gazyfikacja poprawi komfort w wielu gospodarstwach domowych. Nasze działania mają także wpływ na środowisko. Walczymy ze smogiem poprzez wyeliminowanie tradycyjnych źródeł grzewczych.

Nie znane są jeszcze koszty inwestycji.  Gmina nie będzie partycypować w kosztach, ponieważ wykonanie zadania sfinansuje inwestor z własnych środków i pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć zmiany ogrzewania na gazowe, poniosą koszty związane z przyłączem ich domów do sieci gazowej.

Termin zakończenia tej ważnej dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa inwestycji zaplanowany jest na IV kwartał 2017 roku.

Zdjęcie: ANJA