Ponad 7 milionów złotych miasto przekaże dla szpitala na remont i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Na II piętrze budynku SOR-u  powstanie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  z dziewięcioma łózkami dla ciężko chorych.  

Na II piętrze budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,  w  przestrzeni przeznaczonej do zagospodarowania na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prezydent miasta, starosta powiatu i zarząd szpitala podpisali umowę dotyczącą przekazania przez miasto środków na przystosowanie pomieszczeń pod potrzeby oddziału oraz  ich kompleksowe  wyposażenie. Na ostatnim piętrze budynku SOR-u prace zakończone zostały kilka lat temu. Z powodu braku pieniędzy kilkadziesiąt metrów kwadratowych stoi puste. Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa postanowił pomóc powiatowej placówce, która leczy także mieszkańców miasta. 

– Na remont przekażemy ponad 7 mln zł  – powiedział Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa, podpisując dokument  – Harmonogram działań na ten rok został już przygotowany. Plan inwestycyjny jest ambitny, jesteśmy tu po to, aby doprowadzić do jego realizacji.

Zarząd  głogowskiego szpitala nie krył zadowolenia z propozycji Prezydenta Miasta Głogowa. Dzięki środkom z miasta urzeczywistnia się plan  zorganizowania oddziału intensywnej terapii o wysokim standardzie.  

– Jest to bardzo ważny moment  dla zarządu i pracowników placówki. Najważniejszy,  dla naszych pacjentów – mówi Edward Schmidt, prezes głogowskiego szpitala. – W tym obszernym miejscu,  w którym  dzisiaj podpisujemy umowę będzie można umiejscowić dziewięć łóżek.

Starosta Powiatu Głogowskiego przed złożeniem podpisu pod tym dokumentem ważnym dla wszystkich stron powiedział:  – Współpraca z prezydentem Rokaszewiczm układa się wzorcowo. Szpital nas łączy nie dzieli. 

Prace ruszą niebawem. Przy wsparciu Prezydenta Miasta budynek SOR-u będzie wykorzystany do ostatniego piętra. Na parterze znajduje się SOR, na piętrze blok operacyjny, na drugim piętrze powstanie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Za środki z budżetu miasta planowany jest także remont, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Poprawa standardu oddziału pochłonie ponad 1.200 tys. zł.

Zdjęcie: ANJA