200% kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. Zasiłek  celowy będzie przysługiwał, gdy na osobę w rodzinie przypadać będzie 1028 zł

Na najbliższej sesji radnym przedstawiona zostanie uchwała  w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej.  Aktualne kryterium to kwota 514 zł na osobę w rodzinie, po zmianach kwota ta wzrośnie do 1028 zł.

– Celem wzrostu kwoty kryterium dochodowego jest przede wszystkim umożliwienie dzieciom wyjazdu na wakacje – mówi Karina Taudul, Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie. –  Gdy kryterium dochodowe zostanie podwyższone wówczas  będziemy mogli dofinansować wypoczynek dzieci i młodzieży nie tylko z rodzin żyjących w ubóstwie.

Radny Rady Miasta Głogowa, Paweł Chruszcz popiera decyzję w sprawie wzrostu kryterium dochodowego.

– To jest dobry pomysł – powiedział Paweł Chruszcz. – Więcej dzieci będzie mogło skorzystać z wyjazdów na wakacje.  Rodziny niezamożne, ale nie  ubogie  także będą mogły wysłać swoje dzieci na wakacje. Mam na uwadze rodziny zarabiające średnią krajową. Poprzednie normy były nieżyciowe.

Zdjęcie: ANJA