Dzielnicowi z komisariatu przy ul. Kosmonautów Polskich przeniosą się na teren komendy.  Lokal , który obecnie zajmują,  147 mkw.,  przekazany zostanie na mieszkania.

Gmina Miejska w Głogowie zamierza przekazać  55 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową i remontem oficyny na terenie Komendy Powiatowej Policji  w Głogowie. Środkami tymi planuje się zasilić Fundusz Wsparcia Policji z adnotacją – na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową i remontem oficyny na terenie komendy. W budynku wyremontowanej oficyny, w której kilkadziesiąt lat temu znajdowało się biuro paszportowe,   swoją siedzibę  mieliby dzielnicowi.  Policjanci obecnie zajmują lokal  przy ul. Kosmonautów Polskich 3-5 o powierzchni 147 mkw. Po remoncie ich biurem będą lokale  na terenie komendy. Natomiast pomieszczenia  przy Kosmonautów Polskich,  gmina przekaże na mieszkania.

– Pochwalam ten pomysł – mówi  Krystyna Stoknicka, emerytowana pracownica  handlu. – Przy tak dużym zapotrzebowaniu na mieszkania, uważam, że to bardzo zasadne.  Władze miasta w tych założeniach wykazały się troską nie tylko o policjantów, którym warunki pracy poprawią się, ale o rodziny oczekujące na swoje M.

Na dzisiejszej sesji radnym przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie przekazania środków na przygotowanie dokumentacji.

Zdjęcie: ANJA