Gmina Miejska w Głogowie angażuje wiele środków na wprowadzenie pozytywnych zmian w oświacie.  Dzieci i młodzież mają prawo edukować się w dobrych warunkach.

W tym roku powstaną dwie nowe placówki:  żłobek i przedszkole. Przedszkole zaplanowano  w części budynku SP 3 na osiedlu Piastów Śląskich,  natomiast żłobek w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych przy ul. Norwida.  Przybędzie kilkaset nowych miejsc dla maluchów. Władze miejskie nie żałują środków na remonty w placówkach oświatowych. Zainwestowano między innymi w PP nr 20 i w SP nr 7. W tym roku zaplanowano remont sali gimnastycznej w  Gimnazjum nr 4 oraz remont sanitariatów i  wymianę zabawek na szkolnym placu w SP nr 3. W planach są jeszcze remonty  placówek,  na które urząd  stara się pozyskać środki zewnętrzne. 

– W ubiegłym roku zainwestowaliśmy  między innymi w poprawę warunków w kuchniach i na stołówkach.  Zmiany wprowadzono w  SP nr 7 i PP nr 20 – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. –  Dzieci spożywają posiłki w dobrych warunkach i są to posiłki jakościowo dobre.  

Sytuacja wielu głogowskich rodzin ulega poprawie z chwilą wdrożenia rządowego programu 500+. W ubiegłym roku wypłacono z tego tytułu ponad 20 mln zł. Zakłada się, że w tym roku będzie to kwota większa,  około 30 mln zł.

– To było wielkie przedsięwzięcie – mówi Rafael Rokaszewicz. – Wdrożyliśmy go bardzo dobrze.

Minione lata  upłynęły bardzo pracowicie. Zrealizowano wiele zadań na rzecz najmłodszych i najstarszych mieszkańców miasta. 

– Jesteśmy otwarci na inicjatywy mieszkańców. W ciągu  ostatnich dwóch lat wspieraliśmy rożne inicjatywy społeczne,  dbamy o najmłodszych i najstarszych głogowian  – mówi Bożena Kowalczykowska, Zastępca Prezydenta Miasta Głogowa.  –Nie rządzimy ale zarządzamy. 

Zdjęcia: ANJA