Drzewa i  krzewy na prywatnej posesji wyciąć można bez zezwolenia. Jest warunek-  usunięcie nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów są wynikiem zmiany ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  na terenie Gminy Żukowice  bez zezwolenia będzie można wyciąć drzewa lub krzewy na prywatnej posesji, pod warunkiem jednak, że ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na posesji prywatnej bez zezwolenia można usunąć także drzewa i krzewy z gruntów nieużytkowanych w celu przywrócenia do użytkowania rolniczego oraz  drzewa stanowiące tzw. złomy lub wywroty. Bez zezwolenia można wyciąć także  drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm – dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, kasztanowca pospolitego i platana klonolistnego oraz  50 cm – dla pozostałych gatunków drzew. Nie wolno usuwać bez zezwolenia między innymi drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm przekracza: 100 cm– dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, kasztanowca pospolitego i platana klonolistnego oraz  50 cm – dla pozostałych gatunków drzew. Organa gminy, rada gminy może podejmować uchwały szczegółowe dotyczące opłat i wycinki drzew.  Nowe przepisy umożliwią też gminom określanie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

–   Rada Gminy w drodze uchwały, określi stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów jednolicie dla wszystkich drzew i krzewów lub różnicując. Jesteśmy na etapie opracowywania  projektów uchwał w dwóch wersjach – mówi Jolanta Wielgus, inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa Urząd Gminy Żukowice.

Radni Gminy Żukowice na komisjach zapoznają się z treściami uchwał i podejmą odpowiednie decyzje.

 Zdjęcia: ANJA