Gmina Miejska w Głogowie pozyskała środki na zorganizowanie w szkołach podstawowych pracowni przyrodniczych. Uczniowie będą w nich poznawać tajniki przyrody i świata.

W każdej szkole podstawowej na terenie Gminy Miejskiej Głogów powstanie sala przyrodnicza. Urząd  pozyskał na ten cel ponad 1.800 tys. zł  ze środków unijnych. Przeznaczone zostaną na przygotowanie sali oraz jej wyposażenie w  modele dydaktyczne i zestawy tematyczne między innymi w: szkielety człowieka modele zwierząt i roślin, tablice tematyczne, rzutniki, laptopy, lunety , mikroskopy, GPS, mapy, ciśnieniomierze  i termometry.

–  W każdej szkole powstanie pracownia przyrodnicza – zapewnia Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. – Uczniowie będą poznawali tajniki przyrody i świata w dobrze wyposażonych pracowniach.

Celem pracowni przyrodniczych jest między innymi poprawa jakości i efektywności kształcenia.  Pracownie mają aktywizować ucznia do  zdobywania wiedzy.

Zdjęcia: ANJA