Przedszkole Publiczne nr 7 zostanie zburzone. Powstanie od podstaw nowy budynek. Urzędnicy  starają się o środki zewnętrzne.

PP nr 7 w Głogowie zostało wybudowane 1976 r. Od tamtej pory  placówkę odnawiano, jednak konstrukcja jest przestarzała. Urzędniczy zaplanowali, iż  budynek przedszkola zostanie zburzony. Jednak dopiero po wybudowaniu nowej placówki, obok istniejącego budynku. Rodzice zatem nie muszą się martwić, ich dzieci do czasu uruchomienia nowej placówki będą mogły uczęszczać do istniejącej, w starym budynku. Nowe przedszkole będzie większe, przystosowane dla większej ilości maluchów. Na wybudowanie i przystosowanie nowej placówki pod potrzeby przedszkolaków potrzeba około 7 mln zł. Urząd przygotował już niezbędne dokumenty. Występuje też z wnioskami o środki unijne.

– Realizacja zmian PP nr 7 będzie możliwa po pozyskaniu środków zewnętrznych – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. – Zmiany są konieczne. Nie będziemy remontować budynku, wyburzymy i postawimy nowy.  

 

Zdjęcia: Urząd Miasta Głogów