Na najbliższej sesji radnym przedstawiony zostanie projekt uchwały dotyczący przyznania środków na remont ulicy Rudnowskiej. Gmina Miejska w Głogowie i Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zadanie sfinansują po połowie.

Powstanie nowa nawierzchnia na jezdni, będą także nowe miejsca parkingowe przy ogrodach działkowych  i chodniki. Prezydent przy tej inwestycji zamierza  również rozwiązać problem mieszkańców domków przy rondzie.  W miejscu tym, szczególnie od strony Kazimierza Wielkiego  przy dużych opadach zbiera się woda i podtapia domki. Remont ulicy Rudnowskiej prowadzony będzie wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Do przetargu przystąpiło kilka firm. Okazało się, jednak że najniższa oferta jest większa od zarezerwowanej kwoty o 600 tys. zł. Prezydent Miasta na najbliższej sesji zwrócą się do radnych o przyznanie dodatkowych środków.

– Mamy podpisane porozumienie z DSDiK o współfinansowaniu zadania. Będziemy po połowie  ponosić koszty inwestycji –  mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa.

Planuje się, iż remont ul. Rudnowskiej od wiaduktu do ronda,  rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia. Jeszcze nie wiadomo jakie wynikną  z tego utrudnienia dla zmotoryzowanych. Ich zakres wyniknie z harmonogramu prac.   Prezydent zapewnia, że w przypadku utrudnień mieszkańcy miasta dowiedzą się o tym z wyprzedzeniem.

Zdjęcia: ANJA , Urząd Miasta Głogów