OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gmina Miejska w Głogowie zarezerwowała w budżecie środki na remont ruin kościoła  św. Mikołaja. W  tym roku planuje się wykonać między innymi część posadzek.

Od wielu lat trwają  prace zabezpieczające  i adaptacyjne ruin zabytkowej XIII-wiecznej świątyni. W ubiegłym roku między innymi zabezpieczono korony murów wieży. W tym roku w budżecie gminy zarezerwowano 200 tys. zł na dalsze zabezpieczenie murów oraz ułożenie części posadzek.

– Wykonano także słupy bramy wjazdowej i uporządkowano teren wokół kościoła – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. – W tym roku w ramach posiadanych środków wzmocnione zostaną kolejne partie murów i ułożona zostanie część posadzek.

W przyszłości miasto planuje zaadaptować ruiny XIII-wiecznej  świątyni na potrzeby turystyki, kultury i sztuki.  W minionych latach opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na dokonanie adaptacji i zabezpieczenia kościoła św. Mikołaja na potrzeby turystyki, kultury i sztuki. 

Zdjęcia: ANJA