OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Powstaną dwa ronda, jedno przy ul. Sikorskiego drugie przy ul. Wojska Polskiego.  Nowa droga połączy te dwie ulice. Wartość zadania to około 10 mln zł. 

Na terenie po byłej jednostce wojskowej powstanie obiekt handlowy, mała  galeria oraz parkingi. Powstaną także bloki z mieszkaniami komunalnymi  i budowane w ramach TBS. W celu zapewnienia właściwej komunikacji zaplanowano wybudowanie szerokiej drogi, chodników i  ścieżki rowerowej.  Droga prowadzić będzie od ulicy Sikorskiego przez teren wojskowy do ul. Wojska Polskiego. Na połączeniu nowej drogi z istniejącymi ulicami powstaną ronda. Jedno rondo powstanie  przy ul. Sikorskiego, drugie przy Wojska Polskiego na wysokości jednego z wieżowców za Interferiami
– To bardzo duże zadanie – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. – Na terenach powojskowych zaplanowane jest budownictwo mieszkaniowe i  obiekty handlowe.  Musimy ten teren dobrze zagospodarować i skomunikować.     
W br. gmina na wykonanie zadania planuje 500 tys. zł; natomiast w przyszłym roku 2018 będzie to kwota 4.500 tys. zł. Inwestycja finansowana jest wspólnie z właścicielem działki,  na której powstaną obiekty handlowe. Realizacja zadania nastąpi po wyborze wykonawcy, w drodze przeprowadzonego przez gminę postępowania.  
Być może w przyszłości skrzyżowanie u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Armii Krajowej, osiedle Chrobry, zastąpi rondo. Taka inwestycja wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa. 
Zdjęcia: ANJA, Urząd Miasta Głogów