Główną drogę w miejscowości Bukwica, Gmina Żukowice,  zalała gruba warstwa błota.  Służby drogowe oczyściły jezdnie.

Ostatnie ulewne deszcze  podtopiły jedną posesję w  Bukwicy. Płynący nieopodal domu rów zanieczyszczony liśćmi, gałęziami i innymi nieczystościami tamował przepływ wody. Wezwana na miejsce straż pożarna udrożniła przepływ  usuwając  zatory.  Deszcze zmyły także  warstwę ziemi z pobliski pół.  Rozmokła gleba tworząca gęsta masę zalała główną drogę.  Służby drogowe oczyściły jezdnię z około 10 cm warstwy błota. 

– Wierzchnia warstwa już się odmroziła, ale głębiej ziemia jest zamrożona. Ulewne deszcze nie wsiąkały wiec w ziemię. Woda spływała na drogę wraz z wierzchnią warstwą ziemi – wyjaśnia  Emilia Prokopczak, Sekretarz Gminy Żukowice.

Drogę, która została zalana Urząd Gminy wyremontował w ubiegłym roku. Wybudowano  studzienki odpływowe, jednak okazuje się, że żywioł rządzi się innymi prawami. Po usunięciu błota z jezdni służby drogowe oczyściły zatkane studzienki. Woda popłynęła miejscem dla niej wyznaczonym. 

Zdjęcia: Urząd Gminy Żukowice