Prace budowlane przy al. Wolności rozpoczną się w maju ale już przystąpiono do przygotowania  terenu. Wycięto kilka drzew. Głogowianie z rozrzewnieniem obserwują wycinkę.

Prace drogowe rozpoczną się w maju od remontu chodnika, prawa strona – od ronda przy Placu 1000 –lecia do skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej oraz pierwszego fragmentu drogi od Placu 1000-lecia. Prace budowlane  potrwają 4 lata.  Wyciętych zostanie kilkadziesiąt drzew. Zgodnie z zapowiedzią urzędników  zieleń zostanie nasadzona przy al. Wolności po zakończeniu prac budowlanych.  Prezydent złożył już wniosek do Ministerstwa Środowiska o środki na obsadzenie Głogowa  dodatkowymi ekranami zielonymi.  Wniosek uwzględnił także nowe nasadzenia przy al. Wolności. Na czas prac budowlanych wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu kołowym.

– Droga jest nierówna i trzeba ją naprawić – mówi Szymon Kluczkowski.- Jednak, gdy patrzę na wycinanie tych wielkich drzew, to  trochę żal. Mam nadzieję, że po remoncie aleja zyska na atrakcyjności.

– Utrudnienia będą. Przy każdej inwestycji drogowej  zawsze są, mniej uciążliwe lub bardziej.  Z tego powodu nie jestem szczęśliwy , ale trzeba będzie to przetrwać – mówi Zygmunt Jaszkiewicz.   

 

Zdjęcia: ANJA