Bądzów, Potoczek, Gaiki, Maniów, Łagoszów Mały, Kłoda  i Kurowice będą podłączone do sieci gazowej. Koszty inwestycji głównego gazociągu pokryje inwestor. Za podłączenie do domów zapłacą ich właściciele. 

Gmina Jerzmanowa planuje 350 gospodarstw domowych podłączyć do sieci gazowej. Zakłada się, iż inwestycja ruszy w przyszłym roku. Zgodnie z projektem na terenie gminy powstanie ponad 23 km sieci gazowej. Inwestor wykona podłączenia do granicy posesji. Od granicy do mieszkania właściciele posesji muszą zapłacić sami. Być może wielu z nich nie zdecyduje się na taką inwestycję.

– Nie znam szczegółów. Nie wiem więc jakie środki trzeba będzie przygotować na podłączenie gazu do domu – mówi jeden z mieszkańców gminy. – Mój dom jest stary. Myślę, że ekonomiczniej jest palić węglem niż gazem. Będę musiał się nad tym wszystkim dobrze zastanowić.

– Gmina nie będzie nam finansowo pomagać – mówi kobieta z  gminy Jerzmanowa.  

Gmina Jerzmanowa już zrobiła rozeznanie wśród mieszkańców siedmiu wiosek,  w których planuje się podłączenie do sieci gazowej. Mieszkańcy zadeklarowali chęć podłączenia i tym samym wyrazili zgodę na poniesienie kosztów związanych z przyłączeniem do domu.

– Rozważa się wprowadzenie w gminie programu wspierania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, w tym wsparcia budowy przyłączy gazowych. Na dzień dzisiejszy nie ma takich możliwości –  mówi Waldemar Szpilewicz, Sekretarz Gminy Jerzmanowa.

Zdjęcia: ANJA