Powiat przygotowuje się do wybudowania dwóch domów dziecka , w których przebywać będzie po 14 dzieci. Pieniądze na nowe placówki urzędnicy starają się pozyskać z programu operacyjnego.

Jeden dom dziecka ma powstać na osiedlu Żarków przy ul. Folwarcznej nr 53, drugi na osiedlu Hutnik przy ul. Spadzistej nr 3. Na sfinansowanie tego zadania potrzeba ponad 3 mln zł. Urzędnicy ze starostwa starają się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.  Jeżeli  wniosek zostanie zaakceptowany wówczas można liczyć na dofinansowanie zadania do 85% jego wartości.

– W marcu złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego – mówi Wojciech Borecki, Wicestarosta Powiatu Głogowskiego. –  Do czerwca wnioski mogą być rozpatrzone. Chcemy jak najszybciej przystąpić do budowy nowych domów dziecka. 

Władze powiatu przystępując do realizacji tego zadania mają na celu przede wszystkim poprawę warunków funkcjonowania infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej. Polepszenie warunków bytowych w domu dziecka  wpłynąć ma  na poprawę standardów wychowania, rozwoju i nauki wychowanków. Podniesiony zostanie także standard oraz jakość ich życia Jeden dom dla 14 dzieci powstał już w Głogowie w 2014 roku przy ul. Generała Maczka. Sprawdził się pod wieloma względami: między innymi pod względem funkcjonalności i wychowawczym.

– Wychowankowie  mają swoje pokoje, robią zakupy, przygotowują posiłki. Pod okiem opiekunów uczą się samodzielności  – mówi Wojciech Borecki. – To jest dobry model.  Inne samorządy przyjeżdżają do nas i podpatrują jak u nas funkcjonuje ten dom dziecka. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 2020 roku zostaną zlikwidowane duże domy dziecka.  Dzieci i młodzież umieszczane będą w małych 14 osobowych domach.  Starostwo planuje, iż po likwidacji placówki przy ul. Lipowej  budynek wraz z przyległym terenem zostanie sprzedany.

Zdjęcia: ANJA