Certyfikat Dolnośląskiego Klastra Ekonomicznego dla 10 podmiotów z Powiatu Głogowskiego.  DKL funkcjonuje w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W swoich szeregach skupia ponad 50 partnerów.

Do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego zostały przyjęte kolejne podmioty. Certyfikat przystąpienia otrzymało 10 podmiotów z Powiatu Głogowskiego: Gmina Wiejska Głogów, Gmina Jerzmanowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, NTI Nowoczesne Techniki Grzewcze Sp. z o.o., Certus Głogów, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi w Głogowie.

– Cele jakie stawia sobie Klaster Edukacyjny to zapewnienie pracy dla młodych ludzi dzięki praktycznej nauce zawodu, dualnym studiom i klasom patronackim. Jako DKE i jako strefa pośredniczymy w działaniach na styku nauki i biznesu,  których kierunek działań skupia się na poszukiwaniu rozwiązań służących zapewnianiu pracy dobrze przygotowanym do zawodu młodym ludziom – mówi Krzysztof Sadowski, Wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Takie kreowanie konkurencyjności przynosi konkretne owoce w postaci klas patronackich oraz tworzenia nowych kierunków nauczania w szkołach średnich.

– Cieszymy się z obecności w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym. Jest to dla nas z jednej strony wyróżnienie, z drugiej zaś zobowiązanie do działań na rzecz szkolnictwa zawodowego – mówi dr Katarzyna Rusak, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.- Klaster Edukacyjny to idea, która znajduje uznanie nie tylko pośród ośrodków nauki ale także wśród firm i instytucji biznesowych, które chcą współdziałać na rzecz edukacji.

 Klaster tworzą firmy, szkoły zawodowe i techniczne, uczelnie wyższe, samorządy lokalne i władze województwa, izba rzemieślnicza, kuratorium oświaty oraz instytucje otoczenia biznesu. Ideą klastra są działania umożliwiające współpracę nauki i biznesu, poprzez wspólne inicjatywy firm oraz ośrodków naukowych takie jak praktyki, staże oraz tworzenie klas patronackich.  Działalność klastrów skupia się na aktywizacji małych i średnich firm. Klastry to także nowy sposób kreowania konkurencyjności firm poprzez współpracę przedsiębiorców, ludzi nauki, władz publicznych oraz instytucji otoczenia biznesu. Klastry pozwalają na tworzenie jeszcze lepszych warunków do prowadzenia biznesu i przyciągania nowych inwestorów, sprzyjają też pracy nad innowacyjnymi projektami.

Zdjęcia:  Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna