Czwartek, 9 marca koncert z okazji dni otwartych Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Głogowie. Nauczyciele proponują 6-8-latkom bezpłatny kurs wstępny.

Szkoła Muzyczna w Głogowie 9 marca organizuje Dni Otwarte. Wszyscy zainteresowani rozpoczęciem nauki w PSzM będą  mogli uzyskać informacje o ofercie edukacyjnej szkoły, poznać zasady naboru, obejrzeć szkołę, a także porozmawiać z nauczycielami, którzy odpowiedzą na pytania związane z grą na poszczególnych instrumentach.

– Dni Otwarte rozpoczniemy o godz. 17 koncertem, którego wykonawcami będą uczniowie szkoły. Będzie to prezentacja efektów nauki w szkole muzycznej i okazja do usłyszenia instrumentów, na których możliwa jest nauka w szkole – mówi Agnieszka Berest, Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie.

Wnioski o przyjęcie do szkoły muzycznej będą przyjmowane do końca kwietnia, następnie kandydaci zostaną sprawdzeni przez komisję złożoną z nauczycieli szkoły pod kątem predyspozycji i uzdolnień muzycznych. Propozycją dla dzieci w wieku 6-8 lat, które chciałyby rozpocząć naukę w szkole muzycznej jest możliwość wzięcia udziału w KURSIE WSTĘPNYM.

– Zajęcia kursu odbywać się będą raz w tygodniu w okresie od 21 marca do 11maja. Podczas zajęć, poprzez zabawę, ruch i naukę piosenek, rozwijana będzie ciekawość i wrażliwość muzyczna dzieci – mówi Agnieszka Berest.

Uczestnicy kursu doświadczą na czym polega nauka w szkole muzycznej, a także będą mogli zobaczyć z bliska instrumenty muzyczne. Zajęcia są bezpłatne, zapisy przyjmowane są w sekretariacie, ilość miejsc jest ograniczona.

Zdjęcia: ANJA