Zdolni i utalentowani mieszkańcy naszego miasta i powiatu będą wyłonieni podczas projektu „Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku”. Nagrodą są projekty każdy do 10 tys. zł.

14 marca o godz. 11 w Sali Rajców głogowskiego Ratusza odbędzie się spotkanie informacyjne związane z programem „Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku”. Jest to ogólnopolski program Narodowego Centrum Kultury, którego celem jest poznanie i wykorzystanie zdolności i talentów mieszkańców wszystkich regionów Polski. W tym roku także mieszkańców Głogowa i okolic.  Nagrodą jest sfinansowanie wyłonionym w drodze konkursu zespołom  projektów kulturalnych każdy w wysokości do 10 tys. zł. Program Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Na spotkaniu w przyszły wtorek wszystkim zainteresowanym z Głogowa i Powiatu Głogowskiego:  szkołom, ośrodkom kultury, organizacjom pozarządowym przedstawione zostaną szczegóły projektu, regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje związane z projektem „Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku”.

W spotkaniu może wziąć udział jeden przedstawiciel danej jednostki, organizacji czy instytucji. Ze względów organizacyjnych w terminie do dnia 10 marca należy potwierdzić udział w spotkaniu  dzwoniąc pod numer telefonu  76 7265498.   

Zdjęcia: Urząd Miasta Głogowa