Za budynkiem ośrodka zdrowia w Nielubi, Gmina Żukowice, postawiono maszt z platformą dla gniazda bocianiego.  Przenosiny były konieczne ze względu na bezpieczeństwo.

Bocian upodobał sobie Nielubię. Pierwszy gniazdo  założył na kominie budynku ośrodka zdrowia. Jednak to dla niego jak i użytkowników ośrodka zdrowia nie było bezpieczne. Gniazdo zostało usunięte, aby jednak ptak nie był bezdomny przy budynku ośrodka postawiono maszt z platformą, na której bociek może sobie uwić gniazdo.   

 – Wykonanie gniazda było konieczne z uwagi na decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z  uwagi na konieczność likwidacji gniazda na kominie budynku ośrodka zdrowia w Nielubi – wyjaśnia Emilia Prokopczak, Sekretarz Gminy Żukowice. 

Maszt  wraz z platforma postawiono na działce stanowiącej własność Gminy Żukowice.

Zdjęcie: Urząd Gminy Żukowice