Gmina Jerzmanowa  zamierza wybudować nową przychodnię przy ulicy Lipowej. Budynek powstanie nieopodal  Urzędu Gminy.

Gmina  posiada już projekt architektoniczny . Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

– Uzyskane pozwolenie nie sprawi, że w tym roku przystąpimy do budowy – mówi Waldemar Szpilewicz, Sekretarz Gminy Jerzmanowa. –  Wcześniej należy dokonać skablowania linii energetycznej średniego napięcia przebiegającej przez działkę, na której planowana jest budowa ośrodka. Ta inwestycja zostanie wykonana w tym roku.

Całe przedsięwzięcie związane z budową ośrodka zdrowia finansowane będzie ze środków budżetu gminy.

Zdjęcia: ANJA