Druhowie z OSP w Chociemyśli nie tylko gaszą pożary,  ale też sami przygotowali sprzęt, którym wyjeżdżają do akcji. Samochód otrzymany z głogowskiej jednostki wodnej przeszedł lifting.  

OSP w Chociemyśli otrzymała z jednostki OSP Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie samochód Ford Transit. Strażacy postanowili auto dostosować do swoich potrzeb, do służby w jednostce. Wszystkie prace wykonywali w wolnym czasie. Gospodarz Mirosław Czerniawski, przygotował projekt zaadaptowania pojazdu oraz współuczestniczył w jego wykonaniu.  Z Fiata Ducato, który służył w jednostce OSP Chociemyśl w latach wcześniejszych, zdemontowano zbiornik wodny oraz sprzęt przeciwpożarowy. Sprzęt, który wymagał regeneracji odnowiono i ponowie zamontowano w Fordzie Transit. Ponadto w pojeździe zamontowano nowy sprzęt m.in.: pompę elektryczną, drabinę teleskopową, węże, oraz prądownice pianową. Wykonano również stelaż pod pompę wysokiego ciśnienia i szybkiego natarcia, zamontowano najaśnicę oraz półki na węże i prądownice. Wykonano ściankę działową oddzielającą część techniczną pojazdu od miejsca do bezpiecznego przewozu załogi.

– Kolejnym etapem naszych prac będzie malowanie auta na czerwono oraz oznakowanie. Całość prac przy samochodzie, wykonaliśmy we własnym zakresie w wolnym czasie.  Ze środków otrzymanych z gminy zakupiliśmy potrzebne materiały– mówi Bartłomiej Grabia,  Prezes Zarządu OSP w Chociemyśli.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociemyśli,  Bartłomiej Grabia złożył  na ręce Prezesa jednostki OSP Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie Jana Naglera serdeczne podziękowania za współpracę, w wyniku której pozyskano samochód Ford Transit. Samochód użytkowany był przez głogowską jednostkę wodną,  dlatego wymagał przystosowania pod potrzeby strażaków .

Zdjęcia: Urząd Gminy Kotla