Od 20 marca  do 31 marca ulica Piotra Skargi od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z ulicą Nadodrzańską będzie całkowicie wyłączona z ruchu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzić będzie roboty budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Piotra Skargi”.