Gmina Miejska w Głogowie otrzymała  ponad 3 mln zł na termomodernizację  sześciu przedszkoli. W tym roku trzy budynki będą odnowione.

Projekt Gminy Miejskiej w Głogowie,  dotyczący termomodernizacji przedszkoli publicznych został bardzo dobrze oceniony i otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.  Gmina zaplanowała termomodernizację sześciu przedszkoli publicznych: 17,3,6,10,9 i filię PP nr 21 przy ul. Jagiellońskiej. Całkowity koszt zadania to ponad 4 mln zł. W ramach tych środków planuje się wykonać:   nowe elewacje, termomodernizację, wymienić okna w placówkach, w których są jeszcze stare, ocieplić stropodachy w placówkach, w których to jest potrzebne oraz wymienić  sieć co, zamontować  głowice termostatyczne.  Gmina ze środków unijnych otrzyma ponad 3 mln zł.

– To bardzo duże dofinansowanie – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. – Dzięki temu w sześciu naszych placówkach przeprowadzimy termomodernizację.

Zadanie związane z termomodernizacją rozłożone zostanie na dwa lata. W tym roku urząd planuje przeprowadzić remonty w trzech placówkach: PP nr 17,3 i 6. W 2018 roku PP nr 10, 9 i Filia PP nr 21 przy ul. Jagiellońskiej.

– Prace przeprowadzimy w takim terminie, aby jak najmniej obciążyć przedszkola- zapewnia Rafael Rokaszewicz.

Szacuje się, iż po wykonaniu zaplanowanych prac zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło nawet o 40%.  Wykonawca prac zostanie wyłoniony w drodze konkursu.  Rozpisany zostanie po sesji, na której podjęta zostanie uchwała o wprowadzeniu przyznanych środków do budżetu i WPF.

Zdjęcia: ANJA