Z inicjatywy CARITAS Diecezji Zielonogórko-Gorzowskiej  w Głogowie otwarte zostanie  „okno życia” Znajdować się będzie w powiatowym szpitalu.

Uroczystości związane z uruchomieniem „okna życia „ zaplanowano na piątek 24 marca  o godz. 11.  Weźmie w nich udział  biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński.

Otwarcie  kolejnego w diecezji „okna życia”  zbiega się z Narodowym Dniem Życia, który obchodzony jest 24 marca  oraz przypadającą w sobotę 25 marca , uroczystością Zwiastowania Pańskiego. W Kościele katolicki w Polsce uroczystość ta obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia.

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej działają trzy okna życia: w Żarach. Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Od 24 marca na mapie diecezji pojawi się także Głogów.
Okno życia  jest to specjalnie przygotowane miejsce, w którym matki mogą pozostawić swoje dzieci. Najczęściej pozostawiają je w oknach,  ponieważ same nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkami. Dzieci te mają szansę na adopcję,  na miejsce w nowej rodzinie. W Polsce pierwsze nowe okno życia otwarto 19 marca 2006 u sióstr nazaretanek w Krakowie.  W Polsce działa ich 60.  Do maja 2016 poprzez okna życia przyjęto 94 noworodków.

Zdjęcie: ANJA