Do 31 marca można składać podania do szkół oficerskich. Wystarczy matura, dobra kondycja fizyczna i odporna psychika.  Student szkoły oficerskiej na uczelni  ma  zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i uposażenie.  

Wybierając kierunki studiów maturzyści stają przed wieloma ważnymi dylematami. Absolwenci szkół średnich coraz częściej wybierają studia oficerskie. Zdobywają tam wiedzę, zawód, podnoszą swoją sprawność fizyczną. Każdy absolwent studiów oficerskich ma zapewnioną pracę. To luksus, w porównaniu do uczelni cywilnych.  Zachętą dla kandydatów może być  zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i uposażenia, ale także ciekawy zwód , udział w ćwiczeniach międzynarodowych , szkoleniach , kursach podnoszących kwalifikację  .  Rekrutacja na studia oficerskie kończy się  31 marca.

– Każdy maturzysta, kandydat na oficera musi zaliczyć także badania medyczne przed komisją lekarską – mówi ppłk Piotr Mielniczuk, Wojskowy Komendant Uzupełnień, WKU w Głogowie –  Na uczelni będzie musiał zdać test ze sprawności fizycznej. Końcowym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna przed komisją w uczelni wojskowej .

Po ukończeniu studiów każdy otrzymuje stopień oficerski i przydział wojskowy. W tym roku Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie  kształcić będzie na kierunkach: elektronika, telekomunikacja, geodezja, kryptologia, informatyka, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka oraz mechatronika.  Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zachęca na kierunki: informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nawigacja, systemy informacyjne w bezpieczeństwie. Natomiast Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu  otwiera kierunki: rozpoznanie , pancerny, zmechanizowany , ogólnoinżynieryjny, logistyczny.  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych  w Dęblinie zachęca do studiowania na kierunkach: logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, nawigacja.

Wszystkich chętnych Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie zaprasza do siebie oraz na swoją stronę internetową , na której są wszystkie aktualne informacje na ten temat .

Zdjęcia: ANJA