Radni na najbliższej sesji podejmą uchwałę dotyczącą stawek dziennej opłaty targowej. Zakłada się, iż wzrosną one średnio o 2,38%.

Obecnie obowiązuje opłata targowa ustalona w 2016 roku. W projekcie uchwały, który radnym przedstawiony zostanie na najbliższej sesji proponuje się wzrost dziennej opłaty targowej średnio o 2,38%.  Złożona propozycja jest wynikiem malejących sukcesywnie przychodów. I tak w 2014 r przychody wyniosły ponad  1.942 tys. zł,  w 2015 roku  ponad 1.832 tys. zł a w 2016 roku  była to kwota ponad 1.702 tys. zł.

W nowej uchwale, która zostanie przedstawiona radnym zaproponowano zmianę. Sprzedaż na targowiskach przy ulicach: Kazimierza Sprawiedliwego, Saturna i Armii Krajowej: przy sprzedaży warzyw, owoców, jaj i kwiatów, za zajęcie miejsca m kw. 3,80zł było 3,70 zł. Natomiast za zajęcie stoiska było 10,20zł proponuje się 10,40 zł.  Za zajęcie stanowiska z samochodem o pow. 4,8mx6m było 12,50 zł, proponuje się 12,80 zł. Przy sprzedaży art. spożywczych i przemysłowych: za zajęcie miejsca m kw – proponuje się 7,40 zł a było 7,20zł.  Natomiast za zajęcie stoiska było 16,40 zł zaproponowano 16,80 zł. Za zajęcie stanowiska z samochodem o pow. 6mx6m opłata wynosiła 60 zł, proponuje się podwyższenie do 62 zł. Za zajęcie stanowiska z samochodem o pow. 6mx3m obowiązywała opłata 30,40 zł, zaproponowano 31 zł. Za zajęcie stanowiska z samochodem o pow. 3mx3m opłata wynosiła 18,40 zł, po zmianach będzie 18,80 zł.

Dla sprzedaży na targowisku przy ulicy Bolesława Krzywoustego ustala się zmiany: za zajęcie stoiska przy sprzedaży art. rolnych proponuje się 5,20 zł, obowiązywała stawka 5,10 zł. Za zajęcie stanowiska przy sprzedaży art. spożywczych  i przemysłowych obowiązuje 8,20 zł, proponuje się 8,40 zł. 

Przy sprzedaży hurtowej: z ciągnika obecnie 16,40 zł po zmianach 16,80 zł. Z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony obowiązuje opłata 24,40zł, planuje się 25 zł.  Z samochodu ciężarowego planuje się 32,80 zł, obecnie obowiązuje 32,20 zł.

Po zmianach stawek wpływy do budżetu  w 2017 roku wynosić będą 1.950 tys. zł, z czego 80%  zostanie przekazane zakładowi budżetowemu GOU. Pozostała część kwoty, 20% zasili budżet urzędu miasta.

Zdjęcia: ANJA