Radni na ostatniej sesji terenom nad Odrą nadali nazwę skwer Nadodrzański. Chociaż nieliczni już pionierzy głogowscy wnioskowali o nazwę Wybrzeże Pionierów Ziem Odzyskanych. Karol Harasymczuk, jeden z pionierów ponowił  apel.  Rafael Rokaszewicz , Prezydent Miasta Głogowa zaproponował radnym, aby uwzględnili prośbę pionierów.

Karol Harasymczuk, reprezentujący  nielicznych już głogowskich pionierów  zwrócił się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miasta, aby część terenu nad Odrą, miejsce w którym na brzeg wychodzili przyjeżdżający po wojnie pionierzy  nazwać Wybrzeżem Pionierów Ziem Odzyskanych. W swoim piśmie podając argumenty napisał:  Działce przy powojennej przeprawie promowej przez rzekę Odra proponujemy nazwać Wybrzeżem Pionierów Ziem Odzyskanych.” …  Pionierzy Ziem Odzyskanych nie byli jakimiś tam niemieckimi pionierami ani kremlowskimi agentami, byli zwykłymi przeciętnymi obywatelami Polski i wówczas jeszcze nie zdążyli stać się członkami jakichś partii. Więc nazwa będzie „politycznie bezpieczna”. Uchwalona nazwa raz na zawsze nie uległaby zmianom, jak to bywało w Głogowie, no chociażby z dawnej ul. Królewskiej  później Tow. J.W Staliona , obecnie Jedności Robotniczej (czy to już ostateczna?). – napisał w piśmie skierowanym do Andrzeja Kolińskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej , Karol Harasymczuk.

– Zostało nas już niewielu, mamy po siedemdziesiątce – mówi Karol Harasymczuk. –Od trzech lat zabiegamy, aby miejsce, w którym pionierzy wychodzili na ląd nazwać Wybrzeżem Pionierów Ziem Odzyskanych. Pionierzy to ludzie, którzy tworzyli i  budowali Głogów. Jeszcze do niedawna nad Odrą był  betonowy słup, wykorzystywany przy przeciąganiu promu przez rzekę.  

Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa w piśmie skierowanym do Andrzeja Kolińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej napisał „… Uważam, że starania Pana Karola Harasymczuka zmierzające do upamiętnienia powojennej historii naszego miasta związanej z zasiedleniem Dolnego Śląska oraz jego szeroka argumentacja w kwestii zasługuje na uwzględnienie. W związku z powyższym wnioskuję o zmianę nazwy części terenu w granicach działki o nr. geod. 145/3 obr.1 „Nadodrze” ze skweru Nadodrzańskiego na skwer Wybrzeże Pionierów Ziem Odzyskanych. 

 -Uważam, że propozycja nadania części Bulwaru Nadodrzańskiego nazwy „Skwer Pionierów” za jak najbardziej trafny i właściwy. Nazwa Skweru idealnie pasowałaby do miejsca faktycznego przybywania od 1945 roku pierwszych pionierów do Głogowa na Ziemie Odzyskane. Byłaby też oddaniem hołdu dla trudu zwykłych ludzi tamtych czasów, którzy tworzyli tu pomimo bardzo skomplikowanej sytuacji polityczno-społecznej na nowo państwo polskie – mówi Paweł Chruszcz, Radny Rady Miejskiej.

Zdjęcie:  Z archiwum rodzinnego – udostępnione przez Głogowski Wehikuł Czasu. Pierwszy polski lekarz w Głogowie – Wiesław Juszkiewicz z żoną Barbarą po zejściu z promu w 1947 roku.