Wszystkie trzy budynki szkolne, w Kotli i Chociemyśli, zostaną poddane termomodernizacji. Pompy ciepła ogrzeją klasy. Ponad 3 mln zł pozyskano ze środków unijnych.

Na termomodernizację trzech  budynków szkolnych Gmina Kotla pozyskała unijne środki w wysokości ponad 3.127 tys. złotych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  Planowany zakres robót obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów wraz z wymianą pokrycia, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i części stolarki okiennej, wykonanie niezbędnych obróbek i napraw w obrębie elewacji budynków oraz przyległych zadaszeń i schodów.

– Zakres inwestycji obejmuje również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Planujemy  powietrzną pompę ciepła i 114 szt. paneli fotowoltaicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Kotli i dwie gruntowe pompy ciepła w budynkach Szkoły Filialnej w Chociemyśli –mówi Łukasz Horbatowski, Wójt Gminy Kotla.  

Realizacja prac przyczynić się ma do zmniejszenia zużycia ciepła i energii elektrycznej i znaczących oszczędności. Energia elektryczna wyprodukowana przez system fotowoltaiczny będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne szkoły. Powinna pokryć ponad 60% zużycia energii elektrycznej w obiekcie przez pompy ciepła, co zdecydowanie obniży koszty ogrzewania obiektu i będzie miało wpływ na wymierny efekt proekologiczny. Projekt zakłada również wymianę rur c.o., montaż instalacji, wymianę grzejników, montaż systemu zarządzania energią, wymianę zewnętrznych opraw oświetleniowych na elewacjach na oprawy LED. 

– W bieżącym roku planujemy prace przy budynkach szkolnych w Chociemyśli. Prace w szkole w Kotli zaplanowaliśmy na przyszły rok – wyjaśnia Wójt.

Planowana wartość inwestycji  wynosi 4 014 500,70 zł, w tym pozyskane dofinansowanie 3 127 904,34 zł. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2017-2018. 
Zdjęcia: UG Kotla