W Jaczowie budynek gospodarczy został uszkodzony pod naporem wielkogabarytowych śmieci. Gmina podjęła starania w celu udzielenia pomocy właścicielce posesji.

Punkt zbiórki śmieci w Jaczowie znajduje się przy prywatnej posesji. Odpady z  gospodarstwa domowego odbierane są zgodnie z planem. Natomiast raz na jakiś czas gmina ustala termin odbioru śmieci wielkogabarytowych.  Tym razem samochód miał podjechać po śmieci 31 marca.  Jednak z uwagi na wielkie zainteresowanie pozbyciem się z domu niepotrzebnych rzeczy, przedmiotów oraz uszkodzeniem ściany stodoły, pod którą śmieci były składowane,  termin odbioru został skrócony. 

– Pod naporem śmieci, ciężkich lodówek, mebli  uszkodzona została ściana prywatnego budynku gospodarnego – mówi mieszkaniec Jaczowa. – Kiedyś w gminie było wysypisko śmieci.  Wójt je zlikwidował i teraz jest problem. Od kilku dni śmieci zalegają na chodniku, nie jest to przyjemny widok. Centrum wioski zaśmiecone.  Radni gminy zabiegali, aby wysypisko na śmieci wielkogabarytowe,  wójt zorganizował w  miejscu nieco odleglejszym od centrum wioski miejscu. Niestety urzędnik nie wykazał zainteresowania. 

Gmina Jerzmanowa po uzyskaniu informacji o sytuacji w Jaczowie podjęła niezbędne kroki. Zmieniono termin odbioru nieczystości.

– Podjęliśmy już niezbędne kroki , aby uporządkować miejsce na którym składowano  nieczystości – mówi Waldemar Szpilewicz, Sekretarz Gminy Jerzmanowa. –  Dzisiaj śmieci zostaną uprzątnięte. Podjęliśmy także starania  mające na celu pomoc właścicielowi zniszczonego budynku.

Urząd Gminy w sprawie  zadośćuczynienia dla właściciela zniszczonej stodoły będzie rozmawiał ze Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego.  Nie wiadomo jeszcze, kto będzie ponosił koszty.

Zdjęcia. Mieszkaniec Jaczowa