Na wczorajszej sesji radni odwołali dotychczasową wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Głogowa Justynę Żołnierczyk. Wniosek o odwołanie złożyli radni  prawicy. Na najbliższej sesji wybrany zostanie nowy wiceprzewodniczący.

Radni wybrali trzyosobową komisję, która nadzorowała głosowanie. Po podliczeniu głosów ogłoszono, iż Justyna Żołnierczyk, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Głogowa została odwołana z pełnionej funkcji.  Za odwołaniem radnej  głosowało 12 osób, przeciw było 6, natomiast radny Sławomir Majewski odmówił  wzięcia udziału w głosowaniu.

-Nie będę brał udziału , bo to jest próba upokorzenia Pani Justyny Żołnierczyk – powiedział radny Sławomir Majewski. – Uważam, że swoją funkcję pełniła bardzo dobrze.

Radna Żołnierczyk, podczas głosowania w sprawie zakupu przez miasto udziałów szpitala poparła starania władz miasta i zagłosowała za przekazaniem środków. Większość radnych była temu przeciwna.  Radny  Michał Kumor twierdził, ze głosowanie dot. szpitala nie jest powodem  odwołania radnej Żołnierczyk z funkcji wiceprzewodniczącej rady.  

– Pani Żołnierczyk nie przychodziła na spotkania, nie odbierała telefonów. Brak konstruktywnego dialogu z Justyną Żołnierczyk, brak komunikacji i niewywiązywanie się z zobowiązań jakie Klub powierzył Pani Justynie,  brak zaufania i brak możliwości współpracy  to są powody dzisiejszego odwołania z pełnionej funkcji.

Radna Żołnierczyk, po ogłoszeniu wyników zabrała głos i podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę.

– Funkcje radnej będę pełniła nadal. Mandat zobowiązuje do reprezentowania mieszkańców naszego miasta – powiedziała Justyna Żołnierczyk. –  Dla mnie ich głos jest najważniejszy. Skala kary jest ogromna i zaskakująca,  jestem tą sytuacją zniesmaczona. Nowemu przewodniczącemu życzę zapału do pracy i sukcesów.

Radni zaproponowali  dwie osoby na funkcję wiceprzewodniczącego rady. Klub Lewicy i Bezpartyjnych zaproponował Ryszarda Golę –Sienkiewicza. Michał Kumor z prawicy przedstawił kandydaturę Mariusza Kędziorę.  W tajnym głosowaniu radni większością głosów wybrali Mariusza Kędziorę.  Radny pełni już funkcję wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej. Zgodnie z wyjaśnieniem prawnika, nie może piastować dwóch funkcji. Dopóty będzie  wiceprzewodniczącym komisji nie będzie piastował funkcji wiceprzewodniczącego rady. Andrzej Koliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Głogowa   zaproponował, aby tym tematem radni zajęli się na najbliższej sesji.