Gmina Jerzmanowa otrzyma ponad 700 tys. zł na remont dachu zabytkowego pałacu. Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem to kwota 865 941,35 zł.

 Na I etap rewitalizacji pałacu Gmina Jerzmanowa otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

I etap prac, na który zostały przyznane środki  obejmie naprawę dachu. Wykonana zostanie także rozbiórka pokrycia dachowego, naprawa uszkodzonych elementów, wzmocnienie, uzupełnienie oraz naprawa uszkodzonych drewnianych elementów więźby dachowej. Elementy konstrukcyjne nadpalone w czasie pożaru zostaną wymienione i uzupełnione – więźba zostanie uporządkowana, wyprostowana zostanie połać dachowa, zlikwidowane zostaną nadmierne ugięcia krokwi w płaszczyźnie dachu, wykonany zostanie pas nadrynnowy i pas nad belką mansardową, zostaną wykonane systemowe rynny z blachy cynkowo tytanowej na hakach mocowanych do krokwi. Zamontowane zostanie brakujące okno dachowe. Pozostałe okna zostaną wyremontowane i uzupełnione. Belka mansardowa profilowana zostanie uzupełniona i wymieniona, oraz zaimpregnowana.  Również lukarny mansardy zostaną wyremontowane. Zabezpieczone zostaną ościeżnice skrzynkowe okien.

– Wykonane zostanie nowe systemowe pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w łuskę układanej na sucho-  mówi Waldemar Szpilewicz, Sekretarz Gminy Jerzmanowa. –  Dachówki będą w kolorze naturalnej czerwieni cegły. Otrzymane środki,  pokryją 85% wartości prac związanych z odbudową dachu Pałacu w Jerzmanowej. Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim to kwota 865 941,35 zł,  z czego ponad 735 tys. zł pochodzić będzie z funduszy europejskich. 

Wniosek w ramach Projektu pn. „Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I – Remont dachu oraz uporządkowanie działki” złożony został  przez gminę w 2016 roku. Znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej i uzyskał rekomendowaną wartość dofinansowania w kwocie 735.715,58 zł.

Zdjęcia: ANJA