Gmina Wiejska w Głogowie przystępuje do akcji usuwania azbestu. Na to zadanie pozyskano środki zewnętrzne.

Demontaż wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. Taki jest cel akcji w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach powyższego zadania urzędnicy  planują usunąć ok. 50,00 MG wyrobów zawierających azbest. Gmina Głogów otrzymała dofinansowanie w kwocie 26.334,19 zł. na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Łączna wartość zadania wyniesie około 31 tys. zł

-Kiedyś to był tani materiał  budowlany, często stosowany do pokrycia domów – mówi Kazimierz Szczygłowski, urzędnik. – Nikt nie mówił, że to jest szkodliwe. Usunięcie azbestu, utylizacja i pokrycie domu nową dachówką to duży koszt. Dobrze więc, że gmina poniesie koszty usunięcia azbestu i jego utylizacji. 

Wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte i zutylizowane  do 2032 r.  Wynika to z  rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 2003 r.  Gminy w Powiecie Głogowskim na usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu z  dachów domostw i budynków gospodarczych pozyskują środki zewnętrzne.

Zdjęcia: ANJA