881 metrów drogi w miejscowości Maniów gm. Jerzmanowa zostanie przebudowane. Planuje się poszerzyć pas drogowy i przebudować sieć elektryczną.

Gmina Jerzmanowa na przebudowę drogi gminnej nr 100527D w m. Maniów otrzymała dofinansowanie  wysokości 63,63% całości kosztów zadania. Długość drogi przeznaczonej do remontu nie jest imponująca, 881 m, jednak zakres prac jest szeroki. Planuje się między innymi budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci elektrycznej.

–  Zadanie obejmuje wykonanie  jezdni o nawierzchni asfaltowej,  chodników z kostki betonowej i kanalizacji deszczowej – mówi Agnieszka Żukowska z Urzędu Gminy Jerzmanowa. –  Przebudowana zostanie także sieć elektryczna.

Ograniczenie ruchu i poszerzenie pasa drogowego o tzw. mijanki ma poprawić na tym odcinku drogi bezpieczeństwo zmotoryzowanych i pieszych.

– W skład zadania wchodzi także przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1012D – mówi Agnieszka Żukowska. –  Inwestycja powiązana jest z zadaniem częściowo dotowanym prze Gminę w ciągu drogi powiatowej tj. przebudową drogi powiatowej nr 1012D polegającej na budowie zatoki autobusowej wraz  z chodnikiem.

Wykonawca, zgodnie z umową do 31 sierpnia zakończy prace w m. Maniów. Gmina na remont drogi otrzymała dofinansowanie  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach  2014-2020.

Zdjęcia: ANJA