Waldemar Hass wicedyrektor Muzeum Archeologiczno – Historycznego w regionalnych władzach Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Jako członek Stowarzyszenia zajmie się sprawami muzealników i muzeów działających na terenie Dolnego Śląska.

We Wrocławiu odbyło się walne zebranie dolnośląskiego oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Podczas spotkania wybrano nowe władze stowarzyszenia. Znalazł się w nich Waldemar Hass. Głogowianinowi powierzono  funkcję członka zarządu Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich.  Kadencja w Stowarzyszeniu potrwa trzy lata.  Wybór głogowianina na tę zaszczytną funkcję był możliwy dzięki kolegom z branży. To oni bowiem zgłosili jego kandydaturę do zarządu. Docenili pracę na rzecz rozwoju i popularyzacji  muzealnictwa oraz zaangażowanie w działalności na rzecz ludzi pracujących w tych instytucjach.

– Jestem członkiem założycielem Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, które  zajmuje się funkcjonowaniem muzeów  i osobami pracującymi w tych instytucjach – mówi Waldemar Hass, wicedyrektor głogowskiego muzeum i członek SMP.- Roztaczamy między innymi opiekę na muzeami i reprezentujemy interesy zawodowe pracowników.  

W najbliższym okresie Dolnośląski Oddział SMP zajmie się między innymi tematami związanymi ze zmianą przepisów dotyczących muzeów oraz  zorganizowaniem konferencji, której celem będzie przybliżenie  wprowadzanych w przepisach zmian. Jednym z ważnych celów działania jest gromadzenie materiałów i informacji dot. muzealnictwa, prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie konferencji, odczytów i zebrań oraz współpraca z innymi instytucjami.

Zdjęcia: MHA Głogów