Dzieci wykonały 38 pisanek różną techniką. Wszystkie nagrodzone prace wystawione został w holu głogowskiego zamku.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięli udział w konkursie „Wielkanocne pisanki”. Organizatorami byli: Muzeum Archeologiczno -Historyczne w Głogowie oraz Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli.  W tym roku na konkurs wpłynęło 38 prac wykonanych przez dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Jury oceniające nadesłane pisanki, miało twardy orzech do zgryzienia. Dzieci wykazały się bowiem ogromną pomysłowością podczas tworzenia wielkanocnych pisanek. Ostatecznie jury postanowiło przyznać dwa pierwsze miejsca w kategorii szkół podstawowych. Nagrody przypadły w udziale Tomaszowi Łopusińskiemu oraz Damianowi Bagrowskiemu. Nagrody za drugie miejsce wręczono Bartłomiejowi Slifierzowi oraz Jakubowi Marynikowi. Trzecie miejsce w tej kategorii zajęli Hania Pawełka oraz Szymon Borycz.

W kategorii szkół gimnazjalnych jury przyznało tylko jedną, trzecią nagrodę. Powędrowała ona w ręce Kaliny Śmietany. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najwyżej oceniono pisankę Maria Chudzińskiego. Drugie miejsce zajęła praca wykonana przez Pawła Hanaczewskiego. Trzecia nagroda stała się natomiast udziałem Damiana Majera.

Wszystkie nagrodzone prace obejrzeć można w Muzeum Archeologiczno – Historycznym. Konkursowe pisanki wystawione zostały w holu głogowskiego zamku.

Zdjęcia: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie