Na przebudowę ulicy Wita Stwosza Gmina Miejska w Głogowie ma zarezerwowane środki. Powstaną chodniki i ścieżki rowerowe.

Do Gminy Miejskiej w Głogowie  wpłynęła już kompletna dokumentacja na zadanie związane z przebudową ul. Wita Stwosza,  w zakresie budowy chodników i ścieżek rowerowych. Planuje się  przebudowę chodników na odcinku od ul. Spadzistej do ul. Kazimierza Wielkiego. W ramach zadania na tym odcinku nastąpi również  przebudowa zjazdów, wykonana zostanie także organizacja ruchu pionowa i pozioma. Zaplanowano również bezpieczne przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym na wysokości SP nr 14.  Kolejnym odcinkiem objętym projektem jest odcinek od Kazimierza Wielkiego do ul. Zielonej. Na tym odcinku zostanie wybudowany ciąg pieszo – rowerowy. Powstanie także oświetlenie uliczne, które poprawi widoczność na ścieżkach i chodnikach. Przebudowane zostaną również wyspy rozdzielajcie na skrzyżowaniu Kazimierza Wielkiego i Wita Stwosza w celu wyznaczenia bezpiecznych przejść dla pieszych jak  i śluz rowerowych. To zadanie także zostanie odpowiednio doświetlone.

– Rowerem można będzie przejechać przez całe miasto – mówi Zuzanna Oczkowska z firmy ubezpieczeniowej. – Lubimy rodzinne wypady za miasto. Każdy ma swój rower. Więc im więcej ścieżek rowerowych tym dla rowerzystów bezpieczniej. Takie zmiany mnie cieszą.

 W chwili obecnej Gmina Miejska przygotowuje dokumentację przetargową na wykonanie I Etapu od ul. Zielonej do Kazimierza Wielkiego.

Zdjęcia: ANJA