Podczas prac przy placu gen. Umińskiego znaleziono metolową tubę z XIX wieku.  Konserwator zabytków otworzy ją po świętach. 

Metalowa tuba znaleziona podczas prac na Starym Mieście trafiła do muzeum. Została tam zabezpieczona. Decyzję o jej otwarciu podejmie wojewódzki konserwator zabytków. Zanim dowiemy się, co w niej zostało umieszczone musimy poczekać kilka dni. Po świętach tuba zostanie otwarta a jej zawartość zbadana.  Znalezisko zachowało się w dobrym stanie. Nie wiadomo jednak jaki wpływ na ewentualne historyczne pamiątki mają otwory,  które są w tubie. Metalowe historyczne znalezisko zostało odkryte w cokole na placu gen. Umińskiego, w tym miejscu przed wojną stał pomnik cesarza Wilhelma.

– Tuba wmurowana została w podstawę pomnika prawdopodobnie w dniu jego odsłonięcia, czyli 19 października 1900 roku – mówi Maciej Iżycki, z działu wydawnictw i promocji głogowskiego muzeum. – Nie wiadomo jeszcze, co znajduje się w znalezisku. O jego dalszych losach zadecyduje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jego decyzją tuba została zabezpieczona i będzie przechowywana w MAH. To kiedy zostanie ona otwarta, również zależy od decyzji konserwatora zabytków.

W miejscu, gdzie przed wojną stał pomnik cesarza Wilhelma planuje się postawić pomnik Józefa Wybickiego.

Zdjęcia: MAH w Głogowie