Do 31 sierpnia w miejscowości Modła wykonana zostanie przebudowa ul. Letniej, powstanie także ul. Sierpniowa i sieć kanalizacji deszczowej. Gmina na zadanie przeznaczy ponad 2.300 tys. zł. Inwestycja ta  w 50% zostanie dofinansowane ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej.

Gmina Jerzmanowa  przygotowuje się do realizacji zadania  w ramach planowanej inwestycji przebudowa drogi nr 100512D. Remont obejmie w miejscowości Modła ulicę Letnią i  ul. Sierpniową.

Przygotowany przez Studio Projektowe z Lubina projekt przewiduje przy ul. Letniej rozbudowę odwodnienia, wykonanie chodników wraz ze zjazdami na posesje, remont jezdni, budowę zatoki autobusowej i zjazdów na drogi boczne. Obecnie istniejąca ulica Sierpniowa pokryta zostanie nową nawierzchnią,  wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, chodniki ze zjazdami na posesje.

– Zadanie uzyskało możliwość dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na poziomie 50% – mówi Agnieszka Żukowska z Urzędu Gminy Jerzmanowa – Zadanie polega na przebudowie drogi na odcinku 972m. Zadanie poprawi warunki komunikacyjne mieszkańców i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

Zgodnie z projektem kanalizacja deszczowa będzie z rur PCV SN10.  Nawierzchnia jezdni pokryta zostanie betonem asfaltowym. Natomiast  nawierzchnia chodników, zatoki autobusowej oraz zjazdów z będzie z kostki betonowej.  W postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: ” Przebudowa drogi gminnej nr 100512D – etap II” wpłynęły dwie oferty. Trwają prace związane z ich oceną i wyłonieniem wykonawcy.

Zdjęcia: ANJA