Urząd Miasta podpisał już umowę na budowę drogi gminnej, łącznika pomiędzy ul. Perseusza i ul. Oriona w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza”. Prace potrwają dwa lata.

W bieżącym roku na zadanie gmina przeznaczyła 500 tys. zł. W ramach tych środków planuje się wykonać odcinek od ul. Oriona do klubu Mayday wraz z parkingiem zaprojektowanym pomiędzy blokiem Oriona 2-4 a klubem Mayday. Pozostała cześć drogi od klubu Mayday do ul. Perseusza  wykonana zostanie w roku 2018.  W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z kostki betonowej. Natomiast chodniki, miejsca postojowe oraz parking będą z kostki betonowej. W ramach inwestycji powstanie 112 miejsc postojowych.  

– Miejsca postojowe są bardzo potrzebne – mówi Stefan Kowalczyk, kierowca Toyoty. – Przyjeżdżam z pracy i przed moim blokiem nie ma już miejsca na auto. Jeżdżę po osiedlu i szukam. Z roku na rok samochodów przybywa. Pochwalam budowę miejsc parkingowych.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RAGEN Sp. z o.o.  z ceną   790.000,00 zł brutto. Gmina Miejska w Głogowie podpisała umowę, zgodnie z którą zadanie będzie realizowane w cyklu 2  letnim, a termin zakończenia realizacji zadania ustalono  do 31.08.2018r.

Zdjęcia: ANJA