Głogowski szpital przygotowuje się do remontu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Remont podzielono na dwa etapy. W tym roku zmiany będą na części ginekologicznej.

O potrzebie remontu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego mówi się od wielu lat. W tym roku odcinek ginekologiczny zostanie dostosowany do potrzeb pacjentek. Środki na remont zapewniła Gmina Miejska w Głogowie.  

– Oddział Ginekologiczno-Położniczy będzie remontowany etapami – mówi Edward Schmidt, Prezes Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego. –  W tym roku rozpoczniemy remont odcinka ginekologicznego. W przyszłym roku przeprowadzony zostanie remont na położnictwie.

Projekt zmian na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym  jest w trakcie opracowywania.  Z wstępnych ustaleń wynika, że będzie to generalny remont, nie  kosmetyka.  Nareszcie nie będzie problemu z dostaniem się do łazienki. Zaplanowano jedną łazienkę na dwa pokoje. Wszystkie zmiany mają zapewnić komfort pacjentkom i podnieść standard oddziału. Po remoncie ginekologia i położnictwo doposażone zostaną w niezbędny sprzęt medyczny. Modernizacja  oddziału wpłynie także na poprawę warunków pracy lekarzy i personelu medycznego.

Gmina Miejska w Głogowie na realizację zadań inwestycyjnych w szpitalu  przekazała ponad 7,2 mln zł.  Środki wykorzystane zostaną na rozbudowę Oddziału Intensywnej Terapii, remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Prezydent Głogowa  Rafael Rokaszewicz,  przedstawiciele Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego w lutym podpisali stosowną umowę.  

Zdjęcie: ANJA