Fundacja KGHM Polska Miedź  przekazała na prace konserwatorskie 50 tys. zł. Figurka św. Jana Nepomucena  do końca września wróci na swoje miejsce.

Pomnik św. Jana Nepomucena, wg mieszkańców m Słone, jest bardzo ważnym elementem architektury wsi. Jest to jedyny pomnik znajdujący się w miejscowości. Jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swoją formę ale i miejsce, w którym będzie stał.   Krzyżują się tam bowiem naturalne podziemne cieki wodne. Pomnik św. Jana Nepomucena kilka lat temu został przypadkowo potrącony i uległ uszkodzeniu. Od tamtej pory przechowywany jest w budynku urzędu gminy. Niebawem przetransportowany zostanie do pracowni, w której  poddany zostanie pełnej konserwacji i restauracji. Po zabiegach wróci do miejscowości Słone, gm. Żukowice  i stanie na swoim miejscu.  Figurka po renowacji posadowiona zostanie na nowym podnóżu. Teren wokół pomnika zostanie zagospodarowany pod nadzorem konserwatorskim i archeologicznym.  Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zabiegi Krzysztofa Wołoszyna , Wójta Gminy Żukowice i Beaty Stachak, Przewodniczącej Rady Gminy Żukowice.  To dzięki ich staraniom udało się pozyskać środki z Fundacji.

– Mieszkańcy wciąż dopytywali mnie, kiedy wróci on na swoje miejsce – mówi Beata Stachak, Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice. – Problemem w przywróceniu go był koszt renowacji, który przewyższał możliwości Gminy w tym temacie. Wspólnie  z Wójtem Gminy Żukowice analizowaliśmy możliwości pozyskania funduszy na ten cel. Fundacja KGHM ma w zakresie swojej działalności ochronę zabytków. To dało nam możliwość złożenia odpowiedniego wniosku oraz prowadzenia rozmów z Fundacją, celem przedstawienia sytuacji. W wyniku tych działań gmina otrzymała dotację na przywrócenie pomnika na jego miejsce – dodaje Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice. 

Pomnik od czasu uszkodzenia przechowywany jest w budynku urzędu gminy. Mimo, że nie znany był termin odrestaurowania i konserwacji uszkodzonej figurki, urzędnicy podczas ostatniego remontu drogi w m. Słone uwzględnili miejsce na pomnik.

– Pozostawiono miejsce „rondo”, na którym stał Nepomucen z myślą o jego powrocie – dodaje Beata Stachak. – Mieszkańcy wsi są bardzo zadowoleni z faktu, iż Św. Jan Nepomucen wróci do Słonego.

Zdjęcia: ANJA