Generalny remont ulicy Tęczowej w Ruszowicach rozpocznie się w kwietniu. Środki na realizację inwestycji zapewniają powiat, gmina i urząd marszałkowski.

Droga powiatowa od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ronda poddana zostanie generalnemu remontowi. Zaplanowano między innymi wymianę nawierzchni, przebudowę chodników, regulację studni oraz rewitalizację zielonego pobocza.

– 10 kwietnia  została podpisana umowa na długo zapowiadany remont ulicy Tęczowej w Ruszowicach. Starosta Głogowski podpisał i wymienił dokumenty z wyłonionym w przetargu Głogowskim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg – mówi Kinga Dziopko z Urzędu Gminy Głogów. 

Powiat Głogowski na remont ulicy Tęczowej otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki partnerstwu z Gminą Głogów pozyskano dodatkowy punkt, który zadecydował o przyznaniu dotacji. Po przetargu koszt inwestycji ustalono na 1mln 300 tysięcy złotych. 63% tej kwoty pokryje Urząd Marszałkowski a dwa samorządy powiat i gmina przekażą po 18%. Prace remontowe zgodnie z umową potrwają do końca lipca br.
Zdjęcia: Urząd Gminy Głogów
 

 

.