Gmina Miejska w Głogowie i firma Budrem sfinansują budowę łącznika ulic Sikorskiego i Wojska Polskiego. Prace potrwają do listopada.

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz oraz zastępca prezydenta Piotr Poznański podpisali umowę z firmą Budrem Sp. z o.o. na wykonanie nowej drogi, która ułatwi komunikację w centrum miasta.

Nowa droga połączy ulice Sikorskiego i Wojska Polskiego. Zakres prac jest szeroki.  Zaplanowano między innymi budowę drogi, przebudowę przyległych skrzyżowań na dwa ronda.  Jedno rondo powstanie przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej oraz Sikorskiego natomiast drugie przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z Armii Krajowej. W ramach tego zadania wykonane zostaną także sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Koszt inwestycji wyniesie 9.990,073 zł. Gmina Miejska Głogów, na podstawie porozumienia podpisanego  w lutym br. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,  pokryje połowę kosztów budowy. Pozostała część zostanie sfinansowana przez Zakład Budowlano-Remontowy Budrem Sp z o.o. Prace zlecone zostały głogowskiej firmie PBD Sp. z o.o. Zakłada się, iż inwestycja  30 listopada br. będzie zakończona. Natomiast pozwolenie na użytkowanie drogi planuje się uzyskać do 31 stycznia 2018r.

– Ronda są lepsze od skrzyżowań, bezpieczniejsze i mniej wypadkowe – mówi Seweryn  Kowalski, kierowca w firmie budowlanej. – Ruch przy tych głogowskich ulicach jest duży zwłaszcza w godzinach szczytu. Światła potęgują korek. Ronda spowolnią ruch, ale nie zatrzymają, będzie płynność jazdy. 

Fachowcy uważają, że ronda zwiększają przepustowość skrzyżowań,  podnoszą bezpieczeństwo jazdy i są bardziej ekonomiczne. Nasz rozmówca zgodził się z twierdzeniem fachowców.

Zdjęcia: ANJA, Urząd Miasta Głogów